Netwerk Orthopedie

Netwerk Orthopedie is een regionaal initiatief dat is ontstaan vanuit de behoefte om tot een betere samenwerking op het gebied van orthopedische zorg tussen de eerste en tweede lijn te komen.

Toenemende vraag naar transparantie over kwaliteit van zorg heeft er toe geleid dat de orthopedisch chirurgen van de NoordWest Ziekenhuisgroep en een groot aantal fysiotherapiepraktijken in de eerste lijn in de regio Noord Kennemerland zijn gaan samenwerken in het Netwerk Orthopedie. Ook de huisartsen zijn hierbij onontbeerlijk. De samenwerkingspartners willen inzichtelijk maken waar de zorg aan patiënten met een orthopedische aandoening aan moet voldoen, welke kwaliteitscriteria gehanteerd worden en op welke wijze partijen denken de zorg verder te kunnen optimaliseren en ontwikkelen.

In eerste instantie was de samenwerking gericht zijn op een aantal specifieke aandoeningen: operatie en revalidatie na een totale heupprothese (THP), totale knieprothese (TKP) of voorste kruisbandreconstructie (VKB). Daar zijn inmiddels artrose van heup en knie, sportgerelateerde aandoeningen en schouderklachten bijgekomen. In de toekomst zal dit nog verder worden uitgebreid.

Patiënt centraal

Het belangrijkste aspect is de patiënt goed te informeren over wat die kan verwachten. Wij bieden u één duidelijke boodschap en één duidelijke werkwijze waarbij de patiënt centraal staat. Ons uiteindelijke doel is er voor te zorgen dat de patiënt tevreden is over het resultaat en over de wijze waarop dit resultaat bereikt is.

Netwerken

Op deze website vindt u de Netwerken waarin de Orthopedisch chirurgen van het NWZ samenwerken met huisartsen en fysiotherapeuten. Op de websites van de verschillende netwerken is meer informatie te vinden over de aandoening en wat een patiënt zelf kan doen om zo goed mogelijk te revalideren.


Netwerken van Netwerk Orthopedie


Revalidatie na een heupprothese, knieprothese of voorste kruisbandreconstructie

De revalidatie na een THP of TKP is onderdeel geworden van Netwerk Artrose. Ga daarom naar Netwerk Artrose voor meer informatie.

De revalidatie na een VKB-operatie is onderdeel geworden van Netwerk Sport. Ga daarom naar Netwerk Sport voor meer informatie.